WINDYKACJA

Jesteśmy jedyną kancelarią w województwie i jedną z nielicznych w Polsce, która łączy ze sobą usługi detektywistyczne, prawne oraz windykacyjne. Cechuje nas indywidualne i kompleksowe podejście do każdej przekazanej nam sprawy. W pierwszej kolejności staramy się nawiązać kontakt z dłużnikiem oraz doprowadzić do ugodowego rozwiązania satysfakcjonującego obie strony, uwzględniając fakt, iż w Państwa interesie jest taka obsługa wierzytelności, która nie spowoduje utraty klienta, a spowoduje uzyskanie należności oraz zawiąże dalszą współpracę opartą na lojalności. Nawiązując kontakt z Państwa kontrahentami zwlekającymi z zapłatą staramy się zakładać ich dobrą wolę związaną ze spłatą zadłużenia ustalając racjonalny termin i sposób dokonanych spłat. Wielokrotnie do braku spłaty dochodzi z przyczyn niezależnych od kontrahentów przez co przez właściwe ustalenie warunków spłaty W pierwszych kontaktach zawsze zakładamy dobrą wolę Państwa kontrahentów, którzy mogli z przyczyn od nich niezależnych nie dotrzymać terminu płatności. Zajmujemy się również windykacją terenową, pracujemy nie tylko zza biurka, ale także w terenie, zbieramy dowody i informacje. Windykacja polubowna wiąże się z licznymi korzyściami dla Klienta, m.in. wpływa na płynność finansową, obniża koszy, które Klient musiałby pokryć w przypadku windykacji sądowej (reedukacja kosztów obsługi związanej z dochodzeniem roszczenia), brak sporu na linii kontrahent- przedsiębiorstwo. W przypadku niepowodzenia windykacji polubownej przekazujemy sprawy na drogę sądową zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Kompleksowe prowadzenie spraw jest możliwe we względu na współprace z kancelariami w Europie. Podejmowane przez nas działania przekładają się na poprawienie płynności finansowej Klientów oraz ich zadowolenie. Zlecone nam sprawy są przez nas stale monitorowane, a Klientów regularnie informujemy o przebiegu odzyskiwania należności od dłużników.

Nasza Kancelaria działa kompleksowo, wyróżnia nas:

 • duże doświadczenie w obsłudze zarówno Klientów indywidualnych jak i dużych firm,

 • prowadzenie windykacji terenowej

 • indywidualne podejście do każdej sprawy

 • współpraca z innymi kancelariami w Europie

 • pomoc w odzyskaniu należności od dłużników krajowych jak i zagranicznych,

 • skuteczne rozwiązania, adekwatne do przypadku,

 • możliwość przeprowadzenia wywiadu gospodarczego

 • intensywna współpraca zarówno z dłużnikami, jak i wierzycielami mająca na celu wypracować kompromis między stronami,

 • prowadzenie postępowań ugodowych, a w przypadku ich nieskuteczności, kierowanie spraw na drogę sądową,

 • szanujemy interesy i czas wierzycieli,

 • informujemy Klientów na bieżąco o postępach w sprawie

Jeśli masz do nas pytania:

– napisz maila na adres: detektywszafran@wp.pl
– zapytaj nas na facebook.com
– zadzwoń do naszego biura obsługi klienta: tel. +48663087240 (Pon-Pt 08-16:00)

Adres firmy:

KANCELARIA PRAWNO-DETEKTYWISTYCZNA STANISŁAW SZAFRAN
OSIEDLE ŚWIERKOWE 7B LOK. 1
69-100 SŁUBICE

NIP: 9261254773 REGON: 080450293