O NAS

Firma Observer Security Group sp. z o.o. z siedzibą główną w Słubicach, rozpoczęła działalność w dniu 04 grudnia 2018 roku. Naszą ideą jest propagowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, utrzymanie ładu i porządku publicznego a także nauka zachowań w sytuacji zagrożenia. Organizowane przez nas szkolenia i konferencje mają na celu uświadomienie ludzi jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia. Wspólna idea połączyła ludzi ze świata nauki, jak i praktyków w działaniach na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa. Opieramy się na doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze m.in. wykładowców akademickich, byłych oficerów Policji z wieloletnim stażem służby dowódcy operacji policyjnych oraz innych służb mundurowych z kilkudziesięcioletnim stażem pracy, szkoleni w kraju i za granicą, a także byli antyterroryści – z uprawnieniami instruktorskimi, uczestnicy zagranicznych misji pokojowych oraz pirotechnicy.

Miasto przygraniczne jako siedziba firmy, jest miejscem szczególnym, wymagającym zapewnienia bezpieczeństwa wobec zagrożeń asymetryczno-hybrydowych.

Dotychczas przeprowadziliśmy szkolenia lokalne przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Słubice, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa we współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Wałbrzychu. Uczestniczyliśmy w konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych w aspekcie „Bezpieczeństwa Transgranicznego”.

Działamy na rzecz bezpieczeństwa miasta, ale również nas wszystkich.