SZKOLENIA

Kształcenie wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie  bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia oraz zakłóceń porządku publicznego w miejscu pracy.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników instytucji publicznych i obiektów, tworzących zbiorowiska ludzi, szczególnie narażonych na ingerencję zewnętrzną, zagrażającą życiu i zdrowiu, min. pracowników urzędów, jednostek oświatowych, jednostek administracji samorządowej, pracowników obiektów użyteczności publicznej.

Szczegółowy program szkolenia:

 

Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego podczas wykonywania zadań służbowych. Aspekty prawne i praktyczne.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników OPS, MOPS, GOPS oraz innych instytucj, narażonych na ingerencję zewnętrzną, zagrażającą życiu lub zdrowiu.

Szczegółowy program szkolenia:

pobierz katalog oferty szkoleniowo-edukacyjnej